På Mental Helse Konferansen 2022 ble årets priser for både 2020 og 2021 delt ut, og prisen for Årets Ildsjel 2020 gikk til Svein Inge Lundli! Vi er stolte og gratulerer!

Om prisvinneren skriver Mental Helse: – Årets ildsjel har brukt sin historie på en veldig konstruktiv måte. Åpenhet og ærlighet har vist vei for mange som ikke trodde det var mulig å komme seg videre i livet. Vedkommende er en svært aktiv, positiv og inspirerende person. Om prisvinneren sies det blant annet: Han er et forbilde for andre, en person full av iver, begeistring og drivkraft. Vi i Mental Helse-familien har blitt kjent med et fantastisk flott menneske. Til tross for at han tidligere har levd et hardt liv med store utfordringer, har årets ildsjel på kort tid klart å etablere et lokallag i hjemkommunen sin. Laget ble etablert i februar 2020, og snart var lokaler til en møteplass ordnet og før midnattssolen var kommet for sommeren var både ordfører og kommune involvert. Møteplassen er i dag meget godt besøkt og aktivitetene er mange. For å si det med prisvinnerens egen ord:
“Å leve og bo i ensomhet kan ødelegge et menneske. Det er dette som er viktig at vi er med og forebygger.”

Årets priser deles ut av sentralstyret i Mental Helse, og kategoriene er:

  • Årets møteplass
  • Årets arrangement
  • Årets ildsjel