Om oss

Mental Helse Bø i Vesterålen ble stiftet i februar 2020 og har i dag ca. 40 medlemmer.

Lokallaget har en møteplass på Straume (Veaveien 17), som er åpen flere dager i uka, også gjennom sommeren.

Vi i Mental Helse Bø i Vesterålen baserer oss på gratis aktiviteter.

Faste aktiviteter er:

Radiobingo annen hver mandag.

Turdag noen tirsdager hver måned.

Møteplass, kafe, hver onsdag mellom kl. 11 og 13.

Hobbykveld, quiz eller grilling enkelte torsdager i måneden.

Kosekveld med varm mat i slutten av hver mnd.

Aktivitetene offentliggjør vi i begynnelsen av hver måned på oppslag rundt omkring i Bø, samt på Facebook-siden vår

Ønsker du å bli frivillig eller medlem hos oss? Da er du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Mental Helse Bø i Vesterålen drives av en gjeng med ivrige og engasjerte folk som jobber for å skape et møtepunkt for de som ønsker et fellesskap i området.

Møt noen av oss:

Styret:

Leder: Inger Kristoffersen
Nestleder: Elaine Eriksen
Nestleder: Laila Johnsen
Kasserer: Heidi Lødding

Vara: Tom Kristiansen

bo@lokallag.mentalhelse.no
40231320

Organisasjonsrådgiver: 
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
980 50 900