Årsmøte 29.02.2024

Årsmøte 29.02.2024

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Erik Olsens gate 3 torsdag 29.02.2024 med 12 betalende medlemmer til stede.

Alle verv så nær som valgkomite ble besatt, jfr. «Om oss» på siden her. Styret fikk fullmakt til å arbeide videre med å finne fram til en valgkomite.