Årsmøte i Mental Helse Buskerud 06.04.24 kl 11.00 på Tyrifjord hotell

Årsmøte i Mental Helse Buskerud 06.04.24 kl 11.00 på Tyrifjord hotell

Det første ordinære årsmøtet i det gjenoppståtte fylkeslaget i Buskerud avholdes på Tyrifjord hotell 6. april 2024 kl 11.00.

De som har registrert epost i medlemsregisteret skal ha fått innkallelsen som epost, men det er opplyst at enkelte har fått eposten i søppelmappen sin sammen med all annen søppelpost.

På stiftelsesårsmøtet i oktober 2023 ble det bestemt at det ikke skal være delegatordning, slik at alle medlemmene i Buskerud har rett til å møte.

Vær oppmerksom på påmeldingsfristen!

Du kan finne innkallelsen i lenken nedenfor: