Kontingentpenger må sendes Mental Helse Sentralt

For at kontingenten din skal bli registrert som betalt, må innbetalingen inneholde det KID nummeret som står på innbetalingsblanketten. Du kan derfor ikke vippse eller innbetale kontingenten til lokallaget fordi lokallaget ikke kjenner KID nummeret og heller ikke har noen mulighet til å finne ut av det.