Mental Helse Viken blir historie Nyttårsaften 2023

Lørdag 21. oktober ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Mental Helse Viken, som konfirmerte vedtaket fra ordinært årsmøte 2023 om å oppløse fylkeslaget samtidig som Viken fylke deles i 3 fra 01.01.24.

Deretter ble det avholdt stiftelsesmøte i Mental Helse Buskerud, Mental Helse Østfold og Mental Helse Akershus, hvor alle tre fylkeslagene trer i kraft fra 01.01.24.

Styret i Mental Helse Viken fortsetter sin virksomhet, som bl.a. innebærer å hjelpe de nye fylkeslagene å søke midler for 2024 fram til Nyttårsaften 2023.

På stiftelsesmøtet i Mental Helse Drammen ble bl.a. Marlow Lokshall valgt til kasserer, og Lars Cato Andersen til leder av valgkomiteen, begge fra Mental Helse Drammen.