Sakspapirer til årsmøtet 29.02.24

Sakspapirer til årsmøtet 29.02.24

Sakspapirene er heng opp på tavlen i gangen i Erik Olsens gate 3.

I tillegg kan du klikke på de forskjellige sakspapirene nedenfor.

Når det gjelder honorar, så foreslår styret at revisor honoreres etter regning og at styret får 15.000 kroner til fordeling slik at den ene halvparten bare kan utbetales om laget går minst i balanse etter uttaket.

Hele valgkomiteen har trukket seg. Styret forslår derfor selv at Arvid Kolloen velges til leder, og Ann Karin Sørensen til nestleder. De øvrige er ikke på valg. Som nytt styremedlem foreslås Asle Finnevolden, og varamedlemmer Gry H. Fremheim og Marit Haug.