Bading på Muritunet

I omlag ti år har lokallaget vårt organisert badeturar til symjehallen på Muritunet. Ein triveleg og god tradisjon å reise inn i Valldal og få den gode trimmen i vatn som held 34 varme grader.

Badeturane legg vi til den tida av året då det er minst lageleg å ha turar utandørs. Såleis starta badeturane i år 18. januar og varde i 7 veker. I haust begynte vi 25. oktober og reiste inn på Muritunet i 7 veker, og siste turen var 6. desember.

I januar vil oppstart av badinga 2024 verte lagt ut på nettsida under «Komande aktivitetar» og kalendar. Elles vil alle medlemmene som vanleg få sms.