09
jan
09
jan

Medlemsmøte

Alle interesserte, medlemmer og ikkje-medlemmer, er velkomne.

09. januar 2024
09. januar 2024
Frivilligsentralen i Stordal

Brit Skjelten vil kåsere om korleis det var å flytte frå Oslo til Vaksvika. Mental Helse har fått ny nettside, og Anna Margrethe vil syne og orientere om Mental Helse Fjord si nettside. Elles vil ho orientere om lokallaget sine gjeremål framover. Vi ønskjer tips om aktivitetar. Det vert enkel servering.