26
jan

Treff på Stolt Mat, Sjøholt

Januar er lite lageleg for turgåing, og såleis møtest vi til lunsj og hyggeleg prat i nostalgiske lokale.

26. januar 2024
Sjøholtvegen 11, 6240 Ørskog

For at det ikkje skal gå for lang tid før vi får servering, ber vi om at du ved påmeldinga til Anna Margrethe tlf. 92 63 99 16 eller tlf. 97 00 14 93 innan torsdag kl. 15:00 opplyser kva du ønskjer servert, tapas eller wraps med laks. Ønskjer du anna mat, kan du bestemme det ved frammøte. Treng du skyss, meld frå om det til Anna Margrethe ved påmeldinga. Velkommen!