09
apr
09
apr

Velkommen til møte

Alle interesserte, også du som ikkje er medlem, er velkommen til medlemsmøtet.

09. april 2024
09. april 2024
Frivilligsentralen i Stordal

Folkehelsekoordinator Bjørg Jacobsen vil syne og orientere om Besøk Fjord m.m. på nettsida til Fjord kommune. Der finn vi informasjon om aktivitetar som skal skje i kommunen vår. Kanskje vert det quiz. Enkel servering og godt prat.