Hadeland

Hadeland er et distrikt i den sørlige enden av Randsfjorden. Hadeland omfatter dagens kommuner Jevnaker og Lunner i Viken og Gran i Innlandet. Distriktet har til sammen 29 530 innbyggere.

Siste nytt fra Mental Helse Hadeland