Innlandet

Mental Helse Innlandet har pr. i dag 13 lokallag. Der det ikke finnes lokallag, ber vi om at henvendelser går til fylkeslaget. Innlandet fylke grenser mot Trøndelag i nord og Viken i sør.

Lokallag i Innlandet

Siste nytt fra Innlandet