Bak fra venstre Fylkesleder Trond Marthinsen,Monica Neverdal, Geir Kulusveen, Ellen

Strande, sittende foran fra venstre Mona Nordhaug og Synnøve Ramsauer.

Ikke tilstede: Bjørg Olaussen Sagmoen.