Alexandra-Molde

Årsmøte i Mental Helse Møre og Romsdal er avviklet

Det ble ingen endringer i styresammensetting i år. Takk for et vel gjennomført årsmøte med tilhørende kurs for tillitsvalgte. Takk også til Landslagsleder Ole-Marius Minde som fikk tid til å besøke oss og holdt innlegg om organisasjonens arbeid.