Styremøte – neste i april

Har du en noe på hjertet som du vil dele med styret? Ta kontakt med leder på 41 26 17 04