Oslo

Mental Helse Oslo er et av fylkeslagene i Mental Helse. Vi har fine lokaler i sentrum av byen og det er kun et lokallag tilknyttet oss. Alle aktiviteter driftes derfor av fylkeslaget og hvis du har lyst til å bidra, så ta gjerne kontakt med oss. Velkommen skal du være!

Lokallag i Oslo

Siste nytt fra Oslo