Likepersonsamtale – nytt tiltak i MHOs likepersonsarbeid

Mental Helse Oslo (MHO) har stort omfang av likepersonaktivitet gjennom grupper som møtes jevnlig/ukentlig med gode samtaler og trivsel, gjerne knyttet til en hobbyaktivitet. Personer som har ansvar for disse samlingene defineres som likepersoner i Mental Helse. Nå vil MHO tilby en annen form for likepersonarbeid: likepersonsamtale.

Hva gjør en likeperson?

En likeperson kan gi informasjon og veiledning slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd. Likepersonen er en person som har erfaring knyttet til egne psykiske utfordringer og løsninger. En likeperson er bundet av taushetsløfte om opplysninger som kommer fram i en likepersonsamtale.

Ønsker du en likepersonsamtale? Kontakt Børre på tlf 902 29 881 og avtal tid, på eget rom, i våre lokaler.

Ønsker du en likepersonsamtale? Kontakt Børre og avtal tid. Børre er likeperson og medlem i MHO.