Konvolutt på blå bakgrunn med et rød varselikon med tallet 1 på seg.

Nyhetsbrev 9/2023

Oktober/November

I dette nyhetsbrevet kan du bla lese om:

  • Internasjonal oppsummering: brukererfaringer med psykisk helsetjenester
  • Nærkontakt med naturen midt i byen – Badstueprat-gruppa
  • Informasjon om MHOs opplevelsesturer gjennom vinteren – Info møte 9.nov.
  • Mental Helse lanserer julekule – Selges til inntekt for Mental Helses svartjenester
  • Bli med Røde Kors på søndagsturer
  • Meld deg på Juletur til Hadeland Glassverk 23.november. Frist 16.november
  • Meld deg på Juletur til Charlottenberg 12.desember. Frist 5.desember
  • Mental Helse Oslos aktiviteter på Verdensdagen for psykisk helse.
  • Samling på Ensjø musikkscene der Guro Skottene hadde foredrag om sin bok «Nattens farger» – Hvordan kunsten har hjulpet gjennom selvmordsproblematikk
  • Vi vill takke alle våre sponsorer og støttespillere!

Les hele Nyhetsbrevet i vedlegget