07
des
2023
23
nov
2024

Sy-dilla Romsås (starter opp igjen 11. januar 2024)

Sy-gjengen møtes på Frivillighetssentralen på Romsås, og syr hver torsdag, for å gi gamle plagg nytt liv og hjelpe hverandre med prosjekter. Siste samling før jul var 23. november. Oppstart etter nyttår: 11. januar 2024.

07. desember 2023
23. november 2024
Frivillighetssentralen

Sy-dilla Romsås hadde siste samling før jul 23. november. Starter opp igjen 11. januar 2024.

Sy-gjengen møtes på Frivillighetssentralen på Romsås, og syr hver torsdag, for å gi gamle plagg nytt liv og hjelpe hverandre med prosjekter.

Kontakt: Anne på tlf 97661688