Styreseminar

I helgen ble det avholdt styreseminar i Sauda for fylkesstyret og valgkomiteen. Vi fikk unnagjort mye forskjellig arbeid, da spesielt forberedelser til fylkesårsmøtet og konferansen om selvmordsforebygging som er 13.mars.

Fylkesårsmøtet blir helgen 12.-14. april. Det er ikke avgjort hvor møtet blir avholdt. Mer informasjon kommer senere. Frist for innkomne saker til årsmøtet er 12.mars.

Valgkomiteen tar gjerne mot innspill. Ta kontakt om dere har forslag til kandidater til neste års fylkesstyre.