Mental Helse Rogaland fylkesstyret

Om oss

Flere av våre medlemmer holder foredrag og forelesninger rundt temaet psykisk helse på ungdomsskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter. Verdensdagen for psykisk helse den 10.oktober har blitt en viktig arena for informasjon og arbeid knyttet til åpenhet, og er blitt en stor dugnad.

Vi gjennomfører flere ulike samlinger, blant annet for brukerrepresentanter, sosialt samvær, samlinger i regi av Mental Helse sentralt og samlinger for lokallagene.
Det er et stort fokus på brukermedvirkning og løfte «brukerstemmen» inn i alle råd og utvalg.

Vi er også å finne på facebook.

Styret

Leder: 
Martha Anette Gulbrandsen
Nestleder:/Studieleder:
Beth Iren Risvold
Kasserer: 
Bergit Rød Sandanger
Styremedlemmer:
Karl Olaf Sundfør
Anne Mette Hermundstad
Marthe Ylitalo
Vara:
Liv Fevang
Lars Bjørkland