Om oss

Flere av våre medlemmer holder foredrag og forelesninger rundt temaet psykisk helse på ungdomsskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter. Verdensdagen for psykisk helse den 10.oktober har blitt en viktig arena for informasjon og arbeid knyttet til åpenhet, og er blitt en stor dugnad.

Vi gjennomfører flere ulike samlinger, blant annet for brukerrepresentanter, sosialt samvær, samlinger i regi av Mental Helse sentralt og samlinger for lokallagene.
Det er et stort fokus på brukermedvirkning og løfte «brukerstemmen» inn i alle råd og utvalg.

Du finner oss også på facebook og instagram

Styret

Leder: 
Martha Anette Gulbrandsen
Nestleder:/Studieleder:
Beth Iren Risvold
Kasserer: 
Bergit Rød Sandanger
Sekretær:
Anne Mette Hermundstad
Styremedlemmer:
Liv Fevang
Karl Olaf Sundfør
Vara:
Brit Erdogan
Marianne Olsson

Siste nytt fra Rogaland