14
apr

Fylkesårsmøte

Til lokallagene og medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag.

Det inviteres til årsmøte søndag 14 april kl. 09.30

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret i Mental Helse Rogaland innen 12 mars 2024

Registrering fra kl. 09.00

Innkalling, sakslister og årsmøtepapirer vil bli sendt på mail til lokallagsledere og vi ber om at dette blir gjort kjent for medlemmene.

Til lokallagene og medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag. Det inviteres til årsmøte søndag 14 april kl. 09.30 Saker som ønskes behandlet på årsmøte må…

Bindende påmelding innen 18 mars 2024 til beth.iren.risvold@haugnett.no

Gi tydelig beskjed om allergi, overnatting, enkeltrom/dobbeltrom, evt andre behov.

Husk at alle delegater og øvrige årsmøtemedlemmer må ha betalt kontingent for 2024 for å kunne delta på fylkesårsmøte.

Sauda 16 februar 2024

Styret Mental helse Rogaland