Søndre Land

Søndre Land er en kommune i Innlandet fylke, beliggende omkring nordre del av Randsfjorden. Kommunen har omkring 5700 innbyggere, jevnt fordelt utover flere små bygdesamfunn. Mental Helse Søndre Land har sin møteplass på Søndre Land Frivilligsentral, som er lokalisert i Hov, kommunens administrasjonssenter.

Siste nytt fra Mental Helse Søndre Land