Stavanger

Vi ønsker å motvirke ensomhet gjennom å tilby ulike arrangement og aktiviteter som gir glede i hverdagen. Hos oss får du ta del i et fellesskap med fokus på Mental Helse sine verdier; Likeverd, Åpenhet, Respekt, Inkludering.

Siste nytt fra Mental Helse Stavanger