Om oss

Våren 2019 starta lokallaget prosjektet Urtehagen. Me rusta opp ein overgrodd sansehage etter tida då Bjødnateigen var eit DPS. Urtehagen har utvikla seg til å bli ein fin møteplass for sosialt samvær, kaffi, drøs og vedlikehold av hagen. Me har måndagstreff kvar måndag kl 15.00 – 17.00.  Om våren og sommaren treffes me i Urtehagen. Om hausten og vinteren har me måndagstreffet inne på Loftet på Bjødnateigen med kaffi, noko attåt, spel og drøs. Alle er velkomne til å stikke innom.

Kvar torsdag har me gruppetrening i terapibadet i Suldal bad kl 14.30 til 15.30. ( må vera medlem). I tillegg har me eit årskort i Suldal bad som me kallar for «Delfin kortet.» Det kan brukast ( gratis) av alle som av ulike grunnar ( t,d økonomiske) ikkje kjem seg så lett i bassenget. Delfin kortet gjeld  i opningstidene til Suldal bad. ( Treng ikkje vera medlem. )

Lokallaget har ca 50 medlemmar.»

Styret:

Leder: 
Elisabeth B. Brekke
Nestleder:
Wenche Nygaard
Sekretær:
Wenche Nygaard
Kasserer:
Åse Idsjø
Styremedlem:
Else W. Stråpa
Styremedlem:
Anneke Knol
Styremedlem:
Eirik R. Hamra
Varamedlem:
Tove Kristin Moen
Varamedlem:
Daniel Moe Olsen

Siste nytt fra Mental Helse Suldal