29
feb

Årsmøte i Mental Helse Sunndal 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE SUNNDAL 2024TID OG STED: 29. FEBRUAR 2024 KL. 18.00. ØRAN ATIVITETSHUS.Øranvegen 29Saksliste:Sak 1: Åpning/konstituering Dato / Sted: 29.01.2024, SunndalsøraStyret…

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE SUNNDAL 2024
TID OG STED: 29. FEBRUAR 2023 KL. 18.00. ØRAN ATIVITETSHUS.
Øranvegen 29
Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering

 • navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
 • godkjenning av innkalling og dagsorden
 • valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
 • fastsettelse av forretningsorden
 • valg av to protokollunderskrivere
 • valg av tellekorps
  Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
  Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
  Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
  (Saken skal behandles av årsmøtet uavhengig av om styret skal ha honorar /
  godtgjørelse eller ikke)
  Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4
  Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
  Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
  Sak 8: Valg
 • Valg av leder, kasserer og minimum ett styremedlem. Det er videre fritt
  opp til lokallagene å velge flere representanter til andre verv i
  lokallagsstyret.
 • Styret velges normalt for 2 år, slik at omtrent halvparten av styret velges
  hvert år.
 • Valg av delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til
  årsmøte i fylkeslaget dersom fylkeslaget har valgt å avvikle årsmøte ved
  bruk av delegater, jfr § 20.2.
 • Valg av valgkomité på fortrinnsvis tre medlemmer.
 • Valg av to revisorer for lokallag som ikke har skriftlig avtale med ekstern
  registrert eller statsautorisert revisor.
  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret to uker før møtet.
  Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

Dato / Sted: 29.01.2024, Sunndalsøra
Styret i Mental Helse

 1. 01 2024 Sunndalsøra