Fylkesårsmøte i Mental Helse Troms og Finnmark

Helgen 12.-14. var ca 30 delegater og deltagere samlet i Tromsø for i fylkeslaget i Troms og Finnmark sitt årsmøte. Helgen var fylt med sosialt samvær, faglig påfyll og årsmøteforhandlinger. Til stede var også 1. nestleder i sentralstyret, Aina Nybakke og spesialrådgiver Siri Bråtane.

Helgen startet fredag kveld med inspirerende innslag fra Aktivitetsbasert helsehjelp, et lavterskeltilbud i Tromsø kommune for unge voksne.

Årsmøte

Lørdag 13. april ble årsmøtet avholdt, og delegatene utviste stort engasjement, spesielt under behandling av handlingsplan. Årsmøtet var opptatt av omstrukturering av sykehusene i nord, spesielt nedleggelse av døgnplasser på flere av DPSene. I tillegg var årsmøtet opptatt av styrets oppfølging av lokallagene.

Årsmøtet i Troms og Finnmark ble avholdt på Thon Polar Hotel i Tromsø.

Årsmøtet ble avsluttet med valg av nytt styre, varaer til ledermøtet, delegater og varadelegater til landsmøtet, samt ny valgkomité.

Nytt styre i Mental Helse Troms og Finnmark

Merethe Saga Lønnum – leder
Bente Grøtte – nestleder
Christina Wangsbro – kasserer
Svein Svendsen – styremedlem
Torhild Ackermann – styremedlem
Marius Larsen – vara
Elizabeth Knutsen – vara

Nyvalgt leder Merethe Saga Lønnum takker av avgått leder Torhild Ackermann.