Nettverkssamlinger for rus – og psykisk helsearbeid i 2024

Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN inviterer til nettverkssamlinger i 2024.

Arrangør: Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN.

Målgruppe: Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere oppfordres til å delta. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten.

Det blir avholdt tre samlinger.

Namsos

Dato: 4. juni 2024 09.00 – 15.30

Sted: Scandic Rock City Namsos

Påmeldingsfrist: 13. mai 2024 23.59

Trykk for mer info og påmelding:

Trondheim

Dato: 24. september 2024 09.00 – 15.30

Sted: Trondheim, Prinsensgate 1

Påmeldingsfrist: 24.august 2024 23.59

Trykk for mer info og påmelding

Orkanger

Dato: 24. oktober 2024 09.00 – 15.30

Sted: Bårdshaug herregård

Påmeldingsfrist: 24.september2024 23.59

Trykk for mer info og påmelding: