Om oss

Mental Helse Sør-Trøndelag, stiftet i 1979 og Mental Helse Nord-Trøndelag, stiftet mars 1980 er sammenslått til Mental Helse Trøndelag fra 01.01.2019. Det nye fylkeslaget har kontor på Steinkjer, samlokalisert med FFO og andre interesseorganisasjoner. Fylkesstyret har ansatt en sekretær i 50% stilling som har arbeidsdager på kontoret mandag og torsdag fra kl.09:00-15:00.

Styret

Leder:
Aud Irene Hepsø, Heim
975 14 386

Nestleder:
Anders Øyan, Stjørdal

Styremedlemmer:
Ole Jørgen Dekkerhus, Namsos
Anna-Elise Opheim, Skaun
Morten Harbakk, Åfjord

Kontakt

Mental Helse Trøndelag
Sjøfartsgata 3
7714 Steinkjer
trondelag@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Tonje Kvam
992 35 100

Org.nr.: 987 588 802
Kontonr.: 4400 237 4622

Studieleder:
trondelag@studieleder.mentalhelse.no

Organisasjonsrådgiver:
Rune Mikkelvik
929 22 640
rune.mikkelvik@mentalhelse.no

Siste nytt fra Trøndelag