Likepersonhjelpen

Likepersonhjelpen

Det tilbudet er til deg som trenger hjelp med kontakt med NAV, kommune, statlige etater f.eks. UDI for å skaffe pass. Eller hjelp til å søke stårtslån, samt økonomisks veiledning.

Ta kontakt med Roy Halland M: 95246097