Brosjyre som viser tilbudene i MH Vennesla

Om oss

Ta gjerne kontakt dersom du hvis du vil bli en del av vårt fellesskap.

Styret:

Styreleder:
Roy Halland
e-post: royhalland16@gmail.com
Mobil: 952 46 097

Nestleder:
Tanja T. Lundevold
e-post: tanjalundevold93@hotmail.com
Mobil: 482 064 50

Sekretær:
Heidi Margrethe H. Syvertsen
Mobil: 467 58 474

Styremedlem:
Laila Nomeland
Mobil: 905 66 373

Styremedlem:
Torhild Gunstveit
Mobil: 994 61 326

Styremedlem:
Hege Flåt
Mobil: 97989227

Kasserer:
Lisa Tamara Jakobsen
Mobil: 483 53 263

Besøk oss på facebook

Siste nytt fra Mental Helse Vennesla