Innkalling til årsmøte i Mental Helse Vestfold og Telemark

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE VESTFOLD OG
TELEMARK ETTER §§ 18, 19, 20
TID OG STED: 20.04.2024 Kl. 13.00 – Quality Hotel Tønsberg
Saksliste:


Sak 1: Åpning/konstituering

 • navnefortegnelse over fremmøtte delegater med gyldig medlemskap
 • godkjenning av innkalling og dagsorden
 • valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
 • fastsettelse av forretningsorden
 • valg av to protokollunderskrivere
 • valg av tellekorps

  Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden

  Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår

  Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

  Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4

  Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

  Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår

  Sak 8: Valg

  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest 23.03.2024.


  02.03.2024/Sandefjord
  Styret i Mental Helse Vestfold og Telemark