Vestfold og Telemark

Mental Helse Vestfold og Telemark er et av fylkeslagene i Mental Helse. I fylket er det 10 lokallag og omtrent 800 medlemmer. Fylkeslageslaget har ansvar for å følge opp lokallagene, arrangere kurs og utnevne brukerrepresentanter

Lokallag i Vestfold og Telemark

Siste nytt fra Vestfold og Telemark