Vil styrke brukermedvirkning i Mental Helse

Ledere og nestledere fra fylkeslagene i region Sør-Øst var samlet i Drammen 8.juni. Region Sør-Øst består av fylkeslagene Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Innlandet, Østfold og Oslo. Hovedtema for samlingen var brukermedvirkning. Fylkeslagene viste stort engasjement og det ble lagt frem mange gode ideer til hvordan Mental Helse kan styrke brukerstemmen fremover.

Arbeidet med brukermedvirkning er forankret i strategi og handlingsplanen for Mental Helse. En sentral problemstilling i arbeidet er hvordan vi samler inn kunnskap og erfaringer fra brukere/pårørende og hvordan deres kunnskap og erfaringer blir satt i system slik at den brukes i organisasjonsarbeidet.

Kravene øker

Fagsjef i fagavdelingen, Jon Fabritus viste til at myndighetene ønsker økt grad av rapportering og oversikt over brukerrepresentanter. Dette er en utfordring vår organisasjon nå tar tak i. Fylkeslagene jobbet i grupper og besvarte spørsmål om en mulig mentorordning for brukerrepresentanter i Mental Helse. Blant spørsmålene som ble stilt var:
Hvilke oppgaver skal en mentor ha?
Hvor mange timer skal en mentor bruke på dette arbeidet per uke?
Hva trenger en mentor av faglig opplæring/oppfølging?

I andre del av samlingen var det lagt opp til at hver fylkesleder fortalte om status for sitt fylke og lokallag. Det ble satt av tid til å reflektere over ulike problemstillinger på tvers av fylkeslagene.

I tredje og siste del av samlingen redegjorde Organisasjonsrådgiver, Erik Fransson for revidering av varslingsrutiner som er vedtatt av sentralstyret.

Neste regionsamling for Sør-Øst er planlagt i forkant av landsmøtet i høst.

Synnøve Ramsauer og Trond Marthinsen fra Innlandet fylkeslag
Jon Fabritius, fagsjef i fagavdelingen i Mental Helse
Ellen Bente Holtungen(Vestfold og Telemark), Irene Eggar Grønnevik(Buskerud) og Ingunn Lansrud(Vestfold og Telemark)
Sturla Osen(Oslo) og Ingrid Weflen(Akershus)
Maria Dmitrievna Kotlyar(Oslo), Lene Brobakken (Akershus) og Andreas Lyng (Buskerud)