Velkommen til leder-/nestledersamling
18 – 19 november 2023


PROGRAM
Lørdag 18.11.23
11.00 Velkommen og presentasjon
12.00 Brukermedvirkning v/ Jostein Bjerke Sykehuset Telemark
13.00 Lunsj
14.00 Styret som team v/ Jill Arild
18..00 Styret som team slutt
19.00 Middag
Søndag 19.11.23
9.00 Samarbeid lokallagene
10.00 UKOM rapporten «Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom»
11.00 Åpen time
12.00 Evaluering og valg av to representanter til arbeidsgruppe for neste samling
13.00 Lunsj og avreise


Det vil bli lagt inn jevnlige pauser
Med forbehold om endringer i programmet…
Fylkesstyret dekker overnatting for leder og nestleder. Eventuell kjøregodgjørelse
dekkes av lokallagene.
Dersom noen melder forfall etter påmeldingsfristen, må lokallagene dekke hotellkostnaden.
Påmeldingsfrist 11.11.23 til vestfoldogtelemark@studieleder.mentalhelse.no
Velkommen til samling!

18
nov
19
okt

Leder- og nestledersamling

Velkommen til leder-/nestledersamling18 – 19 november 2023

18. november 2023
19. oktober 2023