17
nov

Styremøte Mental Helse Vestfold og Telemark

INNKALLING STYREMØTE MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK TID OG STED: 17.11.23 Kl. 17.00, Grand Hotel Larvik – Det vil bli overnatting for dem som er…

17. november 2023
Grand Hotel Larvik

INNKALLING STYREMØTE MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK


TID OG STED: 17.11.23 Kl. 17.00, Grand Hotel Larvik – Det vil bli overnatting for dem som er innkalt til styremøtet.


INNKALLES: Ellen Bente Holtungen, Gustav Løvenhjelm, Jill Arild, Jeanette Grindbakken, Bente Eng, Stig Roar Mortensen, Karin Lise Borea Gabrielsen, Ingunn Langsrud


SAKSLISTE
123 – 23 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
FORSLAG TIL VEDTAK: Godkjent


124 – 23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE
FORSLAG TIL VEDTAK: Godkjent


125 – 23 ØKONOMI
➢ Inntekter
➢ Utgifter
➢ Saldo
FORSLAG TIL VEDTAK: Tas til orientering


126 – 23 ORIENTERING FRA STUDIELEDER
FORSLAG TIL VEDTAK: Tas til orientering


127 – 23 INNKOMMEN POST
FORSLAG TIL VEDTAK: Tas til orientering


128 – 23 FFO
FORSLAG TIL VEDTAK: Tas til orientering


129 – 23 LOKALLAGETS RUNDE
➢ Tønsberg
➢ Vest – Telemark
➢ Fylkesstyret besøke styremøtene til lokallagene
FORSLAG TIL VEDTAK: Planleggingsmøte med Tønsberg, på Teams den 23.11.23 Kl. 17.00.


130 – 23 JULEBORD MENTAL HELSE VESTFOLD OG TELEMARK
FORSLAG TIL VEDTAK: Finner tid og sted for julebord.


131 – 23 HVA STYRET HAR DELTATT PÅ SIDEN SIST
FORSLAG TIL VEDTAK: Tas til orientering


132 – 23 ÅRSHJULET
FORSLAG TIL VEDTAK: Tas til orientering


133 – 23 HVA VI SKAL JOBBE MED VIDERE
➢ UKOM rapporter
➢ Langtidspasienter som blir trukket i uføretrygd
➢ Høringssvar
FORSLAG TIL VEDTAK: Jobber videre med overnevnte.


134 – 23 INNKJØP AV MATERIELL TIL STAND
FORSLAG TIL VEDTAK: Kjøper inn materiell for Kr. XX til vi skal stå på stand.


135 – 23 SAMARBEID LOKALLAG
➢ Bente og Karin Lise orienterer om forrige møte med lokallagene.
FORSLAG TIL VEDTAK: Tas til orientering


136 – 23 FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER TIL LEDER OG NESTLEDERMØTET
FORSLAG TIL VEDTAK: Setter opp liste med fordeling av arbeidsoppgaver.


137 – 23 SØKNAD TIL HELSE SØRØST
FORSLAG TIL VEDTAK: Skriver søknaden og sender den.


138 – 23 EVENTUELT