Mennesker som sitter i en sal med stol og bord foran seg.
21
okt

Ekstraordinært årsmøte og stiftelsesmøter

Styret i MH Viken kaller inn til ekstraordinært årsmøte. Årsmøte skal behandle saken om oppløsning av fylkeslaget, med opprettelse av MH Akershus, MH Buskerud og MH Østfold.

21. oktober 2023

På ordinært årsmøte 2023 ble det vedtatt en oppløsning av Mental Helse Viken og opprettelse av MH Akershus, MH Buskerud og MH Østfold. Det er en reversering av fylkesammenslåingen som ble vedtatt i 2021, og er i tråd med de politiske vedtatte fylkesgrensene. Det er tiltenkt at de gamle fylkeslagene skal tre i kraft fra 1.1.2024.

Det blir først arrangert ekstraordinært årsmøte for alle årsmøtevalgte delegater. Deretter blir det separate stiftelsesmøter for de nye fylkeslagene: MH Buskerud, MH Akershus og MH Østfold. Stiftelsesmøtene er åpne for alle medlemmer i fylket.

Tentativt program

 • 10:45 – Registrering
 • 11:00 – Ekstraordinært årsmøte MH Viken
 • 12:00 – Lunsj
 • 13:30 – Registrering for stiftelsesmøtene
 • 14:00 – Stiftelsesmøter for MH Akershus, MH Buskerud og MH Østfold
 • 18:00 – Middag

Praktisk informasjon

 • Møtet avholdes med de samme delegatene som ble valgt på lokallagenes årsmøter i 2023
 • Deltakere med lengre reisevei enn to timer får dekt overnatting fra fredag til lørdag. Husk å meld fra om dette i påmeldingen
 • Reise over 100km dekkes etter søknad til fylkeslag. Eks: Av en reisevei på 125km så dekker fylkeslaget 25km.
 • Lunsj for delegater til ekstraordinært årsmøte på lørdag 21. oktober dekkes av fylkeslaget
 • Deltakere til stiftelsesmøtene som ikke har vært delegat til det ekstraordinære årsmøte vil av økonomiske hensyn ikke få lunsj dekt
 • Etter stiftelsesmøtene ønsker vi å invitere delegatene til avslutningsmiddag. Egenandel: kr. 100,-. For andre deltakere er egenandelen 350,-
 • Arrangementet avsluttes etter middag. MH Viken dekker ikke noe overnatting fra lørdag til søndag. Olavsgaard gir oss rabaterte priser dersom noen ønsker å overnatte. Overnatting med frokost vil da koste kr: 1251,-
 • Påmelding til avslutningsmiddag er til Heidi Nora Meisal, epost: heidinorameisal@gmail.com. SMS: 470 29 800
 • Egenandel betales til konto: 1286.46.76543. Frist: 10.10.23. Merk innbetaling med avslutningsmiddag. Navn på konto er: Mental Helse Akershus
 • Ved spørsmål ta kontakt på epost: viken@mentalhelse.no

Saksliste for ekstraordinært årsmøte

 • Sak 1:             Åpning/konstituering
 • Sak 2:             Årsmelding for årsmøteperioden – Til orientering
 • Sak 3:             Revidert regnskap for perioden Jan-oktober 2023 – Til orientering
 • Sak 4:             Bekrefte årsmøtevedtak fra 29.09.23 ang oppløsning
 • Sak 5:             Årsmelding og årsregnskap 2023