Hund i forgrunnen av fjord og fjell

Om oss

Mental Helse Brønnøy har tilholdssted på Dagsenteret i Brønnøysund, der vi har medlemsmøter første tirsdag i måneden. I juli og august har vi stengt. På medlemskveldene bruker vi å ha foredragsholdere og quiz. Vi har også kaffe med nåka attåt. Vi prøver å få til en medlemstur i løpet av året. Har også på høsten pizza/krabbe aften. Vi pleier å ha julebord i desember. Vi ønsker alle, både gamle og nye medlemmer velkommen til kveldene våre på Dagsenteret.

Styret

Leder og studieleder: Øystein Nordhuus
Nestleder: Roy Skogmo
Kasserer: Marit W. Olaussen
Sekretær: Erik Dahle Harvey
Styremedlem: Anne S. Fjellsøy
Styremedlem: Line Amundsen Skogmo
Styremedlem: Elisabeth Løkås

Kontakt

Leder: Øystein Nordhuus
Postadresse: Valveien 37 8906 Brønnøysund
Tlf: 48264594
E-post: Bronnoy@lokallag.mentalhelse.no
Kontonr: 4516 26 98536
Org.nr: 993 553 522

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900

Siste nytt fra Mental Helse Brønnøy