Har du en hobby du vil dele med andre?

Dersom du har en hobby som du kan tenke deg å dele med andre, behøver du ikke sitte i styret for at laget kan tilrettelegge for en hobbygruppe, både når det gjelder kursstøtte og annen støtte.

Det finnes et fond for fylkes- og lokallag i Buskerud, hvor vi kan søke om støtte til varige hjelpemidler.

Dersom dette er noe for deg å tenke på, kan du ta kontakt med kasserer Marlow Lokshall, tlf. 40 28 57 50, epost: marlow.lokshall@gmail.com