Tverråsvannet i Drammen. Sjø med skog og himmel.

Gjøvik

Vi holder til i Erik Olsens gate 3 i Drammen, med medlemsmøter den siste torsdagen i måneden fra kl. 18.00 til ca. 20.00 i månedene januar, mars, april, mai, august, september, oktober og november.

Siste nytt fra Mental Helse Gjøvik