Hemnes

Hemnes kommune ligger i Helgeland i Nordland. Kommunen er en allsidig næringskommune med hovedvekt på landbruk, kraftproduksjon, mekanisk industri, trevare og båtbygging.

Siste nytt fra Mental Helse Hemnes