Årsmøte for 2023

26
feb

Tid: Mandag 26. februar 2024 kl 18.00.


Sted: “Gnisten kontaktsenter”, Fredheimsbygget, Fredheimvegen 4, Klepp
Saker som ønskes tatt opp på møtet må meldes inn til leder Laila Horpestad enten


på telefon 90028026, eller e-post laila.horpestad@gmail.com innen 19/2-2024.
Påmelding til årsmøtet gjøres til samme telefon/e-post.


Saksliste:
Sak 1 Registrere antall fremmøtte medlemmer.
Valg av møteleder og sekretær.
Valg av to protokollunderskrivere.
Sak 2 Årsberetning og revidert regnskap forrige år.
Sak 3 Eventuell fastsettelse av honorar/godtgjørelse for styret.
Sak 4 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte.
Sak 5 Saker som er foreslått etter §25.4.
Sak 6 Valg.
Sak 6 Valg av valgkomite.
Sak 7 Valg av revisor.
Sak 9 Avslutning med mat.


Bryne 22. januar 2024
Styret