26
feb

Årsmøte for 2023

Innkalling til årsmøte i Mental Helse Klepp/Time for 2023.

26. februar 2024
Gnisten kontaktsenter, Fredheimsbygget, Fredheimvegen 4, Klepp

Saker som ønskes tatt opp på møtet må meldes inn til leder Laila Horpestad enten
på telefon 90028026, eller e-post laila.horpestad@gmail.com innen 19/2-2024.
Påmelding til årsmøtet gjøres til samme telefon/e-post.


Saksliste:
Sak 1 Registrere antall fremmøtte medlemmer.
Valg av møteleder og sekretær.
Valg av to protokollunderskrivere.
Sak 2 Årsberetning og revidert regnskap forrige år.
Sak 3 Eventuell fastsettelse av honorar/godtgjørelse for styret.
Sak 4 Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte.
Sak 5 Saker som er foreslått etter §25.4.
Sak 6 Valg.
Sak 6 Valg av valgkomite.
Sak 7 Valg av revisor.
Sak 9 Avslutning med mat.

Bryne 22. januar 2024
Styret