Mental Helse’s konferansen 2023

Temaet for årets konferanse 9. mars var ungdom og psykisk helse, med hovudspørsmålet: Hvordan skape håp når det er vanskelig å se for seg en fremtid?

Anna Margrethe Drægebø Moe

Det vart sett fokus på førebygging, ein konferanse om ungdom og press i dagens samfunn. I kvar skoleklasse kan tre-fire elevar sitte åleine med store psykiske helseutfordringar, utan å søke hjelp. Halvparten av ungdommane ser likevel lyst på framtida.

«Forebygging er så viktig, særlig når vi vet at halvparten av unge som har det vanskelig ikke oppsøker hjelp, verken hos venner, familie, på skolen eller i helsevesenet. Vi må inn i klasserommet, tilby skoleprogrammer innen psykisk helse, etablere flere lavterskeltilbud og legge til rette for tiltak som faktisk virker. Ikke minst må vi rette fokuset på sosiale medier, hvor de unge er og kommuniserer, og påvirkerenes rolle» seier generalsekretær Linda Berg-Heggelund som la fram den ferske rapporten frå Opinion.

Blant andre fekk vi høyre Arne Holte, psykolog og professor i helsepsykologi, Selma Moren fra Ung-debatt i VG og Sofie Frøysaa, komiker og foredragsholder. Konferansen hadde også kongeleg besøk. H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit var med frå begynnelsen av konferansen.

Under samling om kvelden med middag var det utdeling av Mental Helse sine tre prisar til årets eldsjel, møteplass og arrangement.

Som vanleg var det i etterkant av konferansen leiarmøte der sentralstyret, fylkesleiarane og nestleiarene møtest til drøftingar.