Fra venstre: Synnøve Ramsauer(Studieleder Innlandet), Bente Grøtte (Troms/Finmark), Øyvind Arild Dahl (Studieleder Østfold), bak: Erik Fransson (organisasjonsrådgiver), Ingrid Weflen (Studieleder Akershus), Aina Nybakke (KUPP), bak: Stein Solvoll (Studieleder Vestland), Sturla Olsen (Oslo), Beth-Iren Sund Risvold (Studieleder Rogaland), Andes Øyan (Studieleder Trøndelag), Martha Anett Gulbrandsen(KUPP)/Rogaland), Andreas Lyng (Studieleder Buskerud) Gustav Løvenhjelm(Studieleder Vestfold/Telemark) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Studieledere står i fronten for økt kompetanse blant tillitsvalgte

13.-14. juni ble det avholdt samling for studielederne i Mental Helse. Stort engasjement, gode diskusjoner og en retning for videre arbeid ble lagt.

Samlingen er en arena for påfyll og erfaringsutveksling for våre fylkesstudieledere.. Det var en engasjert gjeng som diskuterte kompetansetiltak blant tillitsvalgte i organisasjonen. Fremover vil organisasjonsrådgiver ha en tett dialog med studielederne for at vi sammen skal komme nærmere lokallagene.

Det ble orientert om opplæring- og tilretteleggingstilskudd av organisasjonsrådgiver, Erik Fransson. Det er gledelig å slå fast at det er registrert nesten dobbelt så mange kurstimer i Funkis til nå i 2024 som i 2023. Alle lag som har en form for aktivitet som gir en form for læring og mestring for deltagerne kan få tildelt penger av Funkis. Alt som trengs er en varighet på minst 4 timer totalt og minst 4 deltagere.

Samlingen førte til flere konkrete tiltak som skal sørge for vi øker kompetansen til tillitsvalgte i Mental Helse i tiden fremover.