Sørfold

Sørfold kommune ligger i Indre Salten i Nordland og har et folketall på nesten to tusen. Kommunen har dype fjorder, høye fjell og store friluftsområder. Her er hele Rago Nasjonalpark og deler av Sjunkhatten -Barnas Nasjonalpark.

Siste nytt fra Mental Helse Sørfold