Om oss

Mental Helse Sortland er et forholdsvis stort og aktivt lokallag.
Vi ønsker både nye og gamle medlemmer og alle andre interesserte hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, enten det gjelder medlemskap, deltakelse på eller spørsmål om våre aktiviteter, våre sponsoravtaler eller annet som angår oss i styret i Mental Helse Sortland.


Vi setter også pris på å få forslag, tips og ideer til hva vi kan gjøre bedre eller til aktiviteter eller annet som vi og våre medlemmer enten kan delta på eller som vi i styret eller vår aktivitets – gruppe kan arrangere for våre medlemmer. Vi holder våre møter og treff på psykiatrisk dagsenter på Sortland (Røde kors – bygget ved kirka).

Kontakt

Leder: 
Sissel Andreassen
Tlf: 909 64 747
Sortland@mentalhelse.no

Postadresse: 
Parkveien 2
8400 Sortland


Kontonummer: 
4612 47 91332

Organisasjonsnummer: 
993 625 027

Siste nytt fra Mental Helse Sortland