Styret Mental Helse Kristiansund

Hils på det nye fine styret vårt!

Et fint og allsidig knippe mennesker med ulik bakgrunn og erfaring, men alle med den samme intensjonen; å lage mye god og variert aktivitet i lokalmiljøet!