Om oss

Vi samarbeider tett og godt med Frivillighetssentralen, og har mange tilbud og aktiviteter der. Av faste aktiviteter kan vi nevne Mandags- og Onsdagsklubben som har sine aktiviteter i lokalene til Kristiansund Frivilligsentral, og Turgruppa som har ukentlige turer i nærområdene, samt minibussturer utenfor sentrumsområdet. I tillegg tilbyr vi kurs, slik som f.eks. soppkurs og kurs i redesign.

Vi har mange flotte frivillige som gjør en flott innsats for gjennomføring av våre mange aktiviteter, og en jevn strøm av både medlemmer og andre interesserte til våre tilbud. Mat og kreative aktiviteter er samlende uavhengig av alder, kjønn og etnisitet og noe vi fortsatt skal ha fokus på i årene som kommer.

Ønsker du å bli frivillig eller medlem hos oss? Da er du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Hils på lederen vår

Mental Helse Kristiansund drives av en gjeng med ivrige og engasjerte folk som jobber for å skape et møtepunkt for de som ønsker et fellesskap i vårt område.

Siste nytt fra Mental Helse Kristiansund